Wojtasik, W. (2011). Preferencje ustrojowe jako czynnik dyskrepancyjny identyfikacji ideologicznych i partyjnych. ƚrodkowoeuropejskie Studia Polityczne, (2), 41-56. https://doi.org/10.14746/ssp.2011.2.03