Scheffs, Łukasz. (2011). Studia empiryczne nad komunikowaniem politycznym w Polsce, red. B. Dobek-Ostrowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, ss. 258. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (2), 193-196. https://doi.org/10.14746/ssp.2011.2.13