Paradowski, R. (2012). Religia jako ideologia. Status religioznawstwa i problem transcendencji. ƚrodkowoeuropejskie Studia Polityczne, (1), 5-30. https://doi.org/10.14746/ssp.2012.1.01