Kopys, T. (2012). Polityka obrony mniejszości narodowych i polityka zagraniczna Węgier. Casus Karty Węgra w stosunkach węgiersko-słowackich i węgiersko-rumuńskich. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (1), 175-192. https://doi.org/10.14746/ssp.2012.1.06