Churska-Nowak, K., & Fojutowski, Łukasz. (2012). Ewolucja marketingu politycznego w percepcji wyborców. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (2), 31-44. https://doi.org/10.14746/ssp.2012.2.03