Żyromski, M. (2012). Legitymacja czy legitymizacja władzy. Doświadczenia państw Europy Środkowej. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (3), 7-26. https://doi.org/10.14746/ssp.2012.3.01