Sobczak, J., & Gołda-Sobczak, M. (2012). Problem rejestracji kościołów i związków wyznaniowych w polskim systemie prawnym. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (3), 55-86. https://doi.org/10.14746/ssp.2012.3.03