Runc, J. (2012). Artykulacja i realizacja interesów ekologicznych w modelu autorytarnym. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (4), 207-226. https://doi.org/10.14746/ssp.2012.4.11