Skrzypczak, J. (2012). Biopolityka wobec wyzwań postępu technologicznego w medycynie. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (4), 287-302. https://doi.org/10.14746/ssp.2012.4.16