Musiał-Karg, M. (2012). Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Formy i sposoby legitymizacji władzy w Europie Środkowej i Wschodniej” (Collegium Polonicum, 10-11 maja 2012 r.). Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (4), 349-352. https://doi.org/10.14746/ssp.2012.4.22