Malendowicz, P. (2013). Zideologizowanie przekazu prasy radykalnych ruchów społecznych w kontekście tabloidyzacji mediów (przykład prasy ruchu anarchistycznego). Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (1), 293-314. https://doi.org/10.14746/ssp.2013.1.16