Jurga-Wosik, E. (2013). Sportowe pasje kobiet. Przyczynek do jakościowych badań nad zawartością treści w prasie regionalnej i lokalnej Wielkopolski oraz jej pogranicza. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (1), 329-356. https://doi.org/10.14746/ssp.2013.1.18