Szynol, A. (2014). Cyfryzacja polskiej telewizji – możliwość rozwoju czy stracone szanse. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (2), 39-66. https://doi.org/10.14746/ssp.2014.2.3