Cisak, W., & Kowalczyk, R. (2014). Proces medialnego obrazowania polityki w Polsce jako problem teoriopoznawczy. ƚrodkowoeuropejskie Studia Polityczne, (2), 67-82. https://doi.org/10.14746/ssp.2014.2.4