Kolb, E. (2014). Kaukaz Północny: elity, reżimy, etnopolityka, bezpieczeństwo, t. VIII, red. T. Bodio; Kaukaz Północny: elity władzy i życie polityczne,t.IX, red. T. Bodio. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (4), 243–253. https://doi.org/10.14746/ssp.2014.4.14