Кирчано, М. В. (2014). Dyskursywne i wyimaginowane problemy we współczesnej polityce światowej. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (4), 125–140. https://doi.org/10.14746/ssp.2014.4.6