Baymolda, D. (2014). Unia Europejska i Kazachstan: stan obecny i przyszłość. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (4), 159-166. https://doi.org/10.14746/ssp.2014.4.8