Bartnicki, A. R. (2018). Borys Jelcyn jako przywódca polityczny. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (1), 43-60. https://doi.org/10.14746/ssp.2018.1.3