Żarna, K. (2018). Przed rozwodem. Sytuacja polityczna na Słowacji w ramach Czeskiej i Słowackiej Republiki Federacyjnej (1990–1992). Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (2), 35-48. https://doi.org/10.14746/ssp.2018.2.3