Piechota, G., & Rajczyk, R. (2018). Institutionalization of Ukraine’s information policy as a function of strategic communication. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (3), 65–80. https://doi.org/10.14746/ssp.2018.3.5