Adamczyk, A. (2018). Imigracja zarobkowa do Polski. Casus Ukraińców (2014–2017). Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (2), 115–135. https://doi.org/10.14746/ssp.2018.2.8