Modzelewski, W. T. (2019). Polsko-rosyjskie pogranicze – od regionu izolowanego do transgranicznego. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (1), 5-24. https://doi.org/10.14746/ssp.2015.1.1