Hordecki, B. (2019). Struktura semantyczna pojęć „wolność sumienia i religii”, „wolność sumienia i wyznania” (część II). Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (1), 99-124. https://doi.org/10.14746/ssp.2015.1.6