Feja-Paszkiewicz, A. (2019). Referendum lokalne w sprawie utworzenia, połączenia, podziału i zniesienia gminy oraz ustalenia granic gminy – wybrane aspekty. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (1), 192-207. https://doi.org/10.14746/ssp.2016.1.9