Walecka-Rynduch, A. (2019). Budowa wizerunku Pierwszego w świetle „literatury faktu” i „scripted docu”. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (3), 59–84. https://doi.org/10.14746/ssp.2016.3.3