Barańska, M. (2019). Zarządzanie wartością zdrowia w marketingu na przykładzie wybranych reklam koncernów farmaceutycznych. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (3), 189–214. https://doi.org/10.14746/ssp.2016.3.9