Scheffs, Łukasz. (2016). O socjotechnicznych, a także prakseologicznych korzeniach doradztwa politycznego. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (4), 187–204. https://doi.org/10.14746/ssp.2016.4.12