Brańka, T. (2019). Sytuacja prawnomiędzynarodowa Wysp Alandzkich w Unii Europejskiej. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (3), 5–23. https://doi.org/10.14746/ssp.2017.3.1