Kołomycew, A. (2019). Uspołecznienie procesu realizacji zadań oświatowych jako forma racjonalizacji polityki publicznej gmin. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (3), 191–213. https://doi.org/10.14746/ssp.2017.3.10