., . (2019). Noty o autorach/Contributors. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (3), 243–247. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ssp/article/view/19165