Janicki, T. (2019). Ziemia uprawna i ludzie jako podstawowe zasoby II Rzeczpospolitej w koncepcjach polskich agrarystów (1931–1946). Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (2), 29-46. https://doi.org/10.14746/ssp.2019.2.2