Olejnik, M. (2019). Wpływ demokracji nieliberalnej na poziom efektywności kontroli działalności lobbingowej na Węgrzech (2010–2014). Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (2), 65–82. https://doi.org/10.14746/ssp.2019.2.4