Kobierecki, M. M. (2019). Międzynarodowe organizacje sportowe jako aktorzy dyplomatyczni. Przypadek FIFA wywierającej wpływ na państwa. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (2), 105-116. https://doi.org/10.14746/ssp.2019.2.6