Skrzypczak, J. (2019). Ochrona dobrego imienia Narodu Polskiego i Rzeczypospolitej Polskiej. ƚrodkowoeuropejskie Studia Polityczne, (3), 61-78. https://doi.org/10.14746/ssp.2019.3.4