Sabawoon, M. (2019). Strategia Unii Europejskiej wobec Afganistanu. Wybrane problemy. ƚrodkowoeuropejskie Studia Polityczne, (3), 181-194. https://doi.org/10.14746/ssp.2019.3.9