Czachor, R. (2019). Józef Tymanowski, Rola i znaczenie Republiki Białoruś we współczesnej Europie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017, ss. 245. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (3), 218–221. https://doi.org/10.14746/ssp.2019.3.12