Galus, A., & Nesteriak, Y. (2019). Media cyfrowe we współczesnym konflikcie – przykład Ukrainy. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (4), 27–44. https://doi.org/10.14746/ssp.2019.4.2