Gutorov, V. A. (2019). W sprawie niektórych aktualnych aspektów interpretacji tradycji liberalnej w Rosji. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (4), 93-113. https://doi.org/10.14746/ssp.2019.4.5