Pogonowski, M. (2020). Prewencja rentowa jako metoda przeciwdziałania niezdolności do pracy. Wybrane aspekty. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (1), 115-132. https://doi.org/10.14746/ssp.2020.1.6