Tomaszewski, K. (2020). Rola czynnika ludzkiego w kształtowaniu polityki energetycznej współczesnego państwa. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (1), 147-169. https://doi.org/10.14746/ssp.2020.1.8