Zabikh, S. (2021). Działania legislacyjne Republiki Kazachstanu na rzecz zapewnienia stabilności gospodarczej i społeczno-politycznej podczas pandemii. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (4), 45–59. https://doi.org/10.14746/ssp.2021.4.4