Bharti, M. S. (2022). Post-komunistyczny i polityczny rozwój instytucjonalny w Rumunii. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (1), 73–97. https://doi.org/10.14746/ssp.2022.1.4