Tyrała, M. (2022). Zmiany pokoleniowe a zachowania wyborcze. Na przykładzie wyborów parlamentarnych w Polsce w 2019 roku. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (1), 99–115. https://doi.org/10.14746/ssp.2022.1.5