Paszkowski, M. (2023). Projekt rurociągu Odessa-Brody-Płock jako element zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski w myśli politycznej wybranych polskich partii politycznych w latach 2005-2015. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (1), 167–181. https://doi.org/10.14746/ssp.2023.1.9