Chwedoruk, R. (2003). O anachroniczności polskiego kapitalizmu – niekonserwatywne krytyki liberalizmu we współczesnej Polsce. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (2), 5-24. https://doi.org/10.14746/ssp.2003.2.01