Madera, A. J. (2003). Myƛl polityczna Jacka Kuronia. ƚrodkowoeuropejskie Studia Polityczne, (2), 101-121. https://doi.org/10.14746/ssp.2003.2.06