Wróblewska, M. (2003). Rynek pracy wobec integracji z Unią Europejską, pod red. Stanisławy Borkowskiej. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (2), 194-199. https://doi.org/10.14746/ssp.2003.2.13