Tudek, A. (2004). Kulturowa teoria kapitalizmu. ƚrodkowoeuropejskie Studia Polityczne, (2), 15-44. https://doi.org/10.14746/ssp.2004.2.02