Wróbel, M. (2004). Proces pokojowy w Irlandii Północnej w latach 90-tych i perspektywy uregulowania konfliktu. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (2), 111–128. https://doi.org/10.14746/ssp.2004.2.06