Paradowska, W., & Paradowski, R. (2005). Podmiotowość jako transcendencja. Przyczynek do definicji podmiotowości politycznej. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (1), 5-10. https://doi.org/10.14746/ssp.2005.1.01